Tekniskt möte vid Tourfinalen i Umeå

Med tanke på att vi spelar torsdag-lördag vid Tourfinalen så har vi valt att senarelägga det tekniska mötet på torsdag till klockan 09.55, så att de som planerar att flyga upp på morgonen skall kunna göra det.