Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Mindre tävlingar tillåts för alla - beachvolleysäsongen kan starta!

Torsdagen den 27 maj uppdaterade Folkhälsomyndigheten de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Från 1 juni får alla spela match och tävla i mindre omfattning samt delta i mindre läger och cuper.

Detta gäller från den 1 juni:

Idrottsföreningar bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Därmed kan vi från och med den 1 juni släppa lös beachvolleyns tävlingssäsong på som planerat, med nationella rankinggrundande tävlingar. Helgen 29-30 maj har den svenska beachvolleyeliten tävlingspremiär i Habo. Helgen därpå, 5-6 juni, är det alltså sedan fritt fram för tävlingar även på lägre nivå.

– Härliga nyheter! Vi gläds över beskeden, som innebär att alla våra utövare, oavsett nivå och ålder, från och med den 1 juni kan börja tävla i beachvolley igen. Det innebär förhoppningsvis en bestående återgång mot det normala och ett startskott på återaktiveringen av vår rörelse. Viktigt att understryka är att vi alla - såväl förbundet och föreningar som spelare och funktionärer - har ett gemensamt ansvar att förvalta förtroendet och möjligheterna som de nya besluten från regering och myndigheter ger, säger Martin Kihlström, nationell förbundschef på Svenska Volleybollförbundet.

Tävlingsperiod 1 (TP 1) 2021 förlängs till och med 6 juni och följs av TP 2 som sträcker sig mellan 7-13 juni. 2020 års TP 12 kommer inte att korrigeras i efterhand. Samtliga tävlingsperioder under 2021 finns tillgängliga här: https://www.volleyboll.se/beachvolley/tavling/tavlingsperioder2021/ Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras Länk till annan webbplats.. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget Länk till annan webbplats., dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Observera att det även efter den 1 juni kan förekomma lokala/regionala föreskrifter som begränsar möjligheterna att tävla. Det är föreningens och spelarens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad på vad som gäller där den verkar.

Fler ändringar den 1 juni

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla Länk till annan webbplats., som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

  • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Svenska Volleybollförbundet rekommenderar att den som planerar att arrangera beachvolleytävling rådgör med lokal polismyndighet i god tid innan tävlingens genomförande för att med säkerhet kunna avgöra hur många åskådare som kan välkomnas till just den plats där tävlingen ska hållas.

Kommande vecka kommer Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer uppdateras utifrån Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och publiceras då på volleyboll.se. Frågor ställs till info@volleyboll.se

Sverigerankingen
Som tidigare kommunicerats får sverigerankingen en delvis ny skepnad år 2021. Tidigare fanns rankingpoäng och entrypoäng. Rankingpoäng användes främst till seedning i ungdoms- och veteranklasser medan entrypoäng användes för seedning på seniortävlingar och på vissa nivåer även för att fastställa startfältet. Skillnaden blir nu att rankingpoäng försvinner helt och hållet och att entrypoäng byter namn till poäng. De fem bästa resultaten från de tio senaste tävlingsperioderna kommer att användas i alla tävlingsklasser där poäng styr seedning, samt för att fastställa startfält från trestjärniga tävlingar och uppåt (SBT Challenger, SBT Master, SBT 5-Star, SM och SBT final).

LÄNKAR
• Riksidrottsförbundets information
Länk till annan webbplats.
• Folkhälsomyndighetens information
Länk till annan webbplats.
• Utrikesdepartementets reseinformation
Länk till annan webbplats.
• Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2021-05-28

Senast uppdaterad: 2021-05-28

Visa fler nyheter

Sponsorer