Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Inbjudan till Förmöte torsdag 2 maj

Svenska Volleybollförbundet håller årsmöte i Jönköping lördagen den 11 maj. Som en förberedelse arrangeras ett digitalt Förmöte torsdagen den 2 maj kl. 19:00 - 20:30, i vilket representanter för medlemsföreningar och distrikt välkomnas att delta.

Under förmötet informeras om Svenska Volleybollförbundets ekonomi och kommande arbete med en ny, långsiktig strategi Länk till annan webbplats.. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Möteslänk har via mejl till samtliga medlemsföreningar och distrikt.

Klicka här för att ansluta till mötet! Länk till annan webbplats.

Fullständig möteslänk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ4ODBkNDQtOTQ3YS00NjA4LTljMzctMGQ5NDEzMGQ1NjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a199a2-e92d-4eb7-8427-a11299f2d032%22%7d

Om Årsmötet 2024
Svenska Volleybollförbundet håller årsmöte i Jönköping lördagen den 11 maj på Quality Hotel Match. Kallelse med information om anmälan finns publicerad här sedan lördagen den 20 april. Mer information om årsmötet hittar du här! Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2024-04-16

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Visa fler nyheter

Sponsorer