SBT 2020 inställt – elittävlingar ersätter

2020 års upplaga av Swedish Beach Tour är inställd på grund av coronapandemin, som skapat ohållbara förutsättningar för de tilltänkta arrangörerna och som samtidigt omöjliggjort tävling och arrangemang inom SBT-konceptets givna ramar. Beslutet är taget i samförstånd mellan Svenska Volleybollförbundet och de tilltänkta arrangörerna.

De planerade tourstoppen i Mariestad och Kalmar har sedan en tid tillbaka varit strukna från tourschemat, och nu står alltså klart att hela SBT 2020 ställs in. Falkenberg, gotländska Tofta och Umeå har fram till idag stått kvar på turnélistan, men när även två av dessa förra veckan signalerade att arrangemangen och tävlingarna blir omöjliga att genomföra stod klart att Swedish Beach Tour varken blir en tour i dess rätta bemärkelse eller den folkfest som konceptet ska vara.

Sedan frågan om genomförandet av sommarens tour aktualiserades i början av mars, i samband med pandemins utbrott, har parterna jobbat målmedvetet med siktet inställt på att tävlingarna ska bli av. Längs resans gång och i samtal med lokala arrangörer, sponsorer, Polisen och Riksidrottsförbundet har det dock blivit allt tydligare att SBT inte går att genomföra i år.

– Det är ett så otroligt tråkigt beslut att behöva fatta. Vi har in i det sista arbetat på med de arrangörer som kvarstått men har tyvärr inte hittat någon annan utväg. Det känns naturligtvis tungt, men jag är samtidigt glad över hur lösningsorienterat våra arrangörer och destinationer jobbat. Vilja och ambition finns det gott om. Känslan inför 2021 är därför mycket positiv, då vi givetvis siktar på att vara tillbaka, säger projektledare Adrian Norrby.

Målet är att ersätta SBT-stoppen med elittävlingar där rankingpoäng delas ut på motsvarande sätt som för en fyrstjärnig SBT-tävling, mer information om detta kommer på volleyboll.se.

Koncept och upplägg på elitturneringarna arbetas fram i skrivande stund och dialog pågår löpande med flera potentiella arrangörer. Föreningar som är intresserade av att arrangera en elittävling kontaktar Adrian Norrby (adrian.norrby@volleyboll.se), projektledare för Svensk volleyboll.

Förhoppningen är att antalet elittävlingar ska ligga i paritet med antalet SBT-stopp som var planerade för sommaren 2020, det vill säga 3-5 stycken under juli och augusti.