Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Nytt serieupplägg för division 1-3

Svenska Volleybollförbundet presenterar i dag ramarna för ett nytt serieupplägg med målet att säsongen 2020/21 ska kunna färdigspelas.

Skärpta råd gäller för närvarande i hela landet fram till den 13 december. Folkhälsomyndigheten väntas också under nästa vecka presentera nationella råd och riktlinjer som ska gälla perioden runt jul och nyår. Som ett resultat av detta är förbundsserierna i division 1-3 pausade i sin helhet sedan den 17 november och tills vidare. Inga seriematcher kommer spelas innan nyår.

I och med att det inte längre finns förutsättningar att genomföra säsongen enligt originalplan har Svenska Volleybollförbundet de senaste veckorna arbetat intensivt med att ta fram ett nytt upplägg vilket krävs för att merparten av serierna ska kunna spelas färdigt.

Med utgångspunkt i det kommunicerar Svenska Volleybollförbundet följande:
• Samtliga serier med åtta lag eller fler avgörs som enkelserier, där alla lag i serien möter varandra en gång. Tidigare spelade matcher räknas.
• Samtliga serier med sju lag eller färre spelas som helserie enligt originalplan, där alla lag möter alla två gånger. Tidigare spelade matcher räknas.
• Kvalspel uteblir mellan serierna i division 1-3 (elitseriekvalet omfattas ej). Istället brukas direktuppflyttning och direktnedflyttning mellan aktuella serier.
• I och med uteblivna kval är det möjligt att förlänga seriespelet om så skulle krävas.
De kompletterande tävlingsbestämmelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som togs fram inför seriestart kommer uppdateras i enlighet med det nya serieupplägget.

Längst ned i artikeln listas vad som gäller för samtliga serier.

Om processen

Frågan om olika scenarier och alternativ började behandlas innan säsongsstart och aktualiserades ytterligare under hösten när smittan åter tog fart. Tävlingsledningen (TL) har lett arbetet och berett frågan skyndsamt men noggrant för att besked ska kunna ges så rätt, riktigt och snabbt som möjligt till berörda.

En referensgrupp bestående av ett tiotal representanter från föreningar och lag som spelar på varierande nivå i seriesystemet och i olika delar av landet har också deltagit i processen och kommit med viktiga inspel och bidrag.

I arbetet har TL utgått från principen att så många serier som möjligt ska slutföras enligt originalplan. Principen är tillämplig i serier där antalet lag är relativt få. I dessa serier är det totala antalet matcher färre samtidigt som antalet disponibla spelhelger är fler, vilket gör spelschemat både luftigare och mer flexibelt för framtida anpassningar om sådana skulle krävas.

Vad händer framåt?

Om omständigheterna tillåter det är målet att seriespelet ska återstarta i januari. TL arbetar med att ta fram förslag på nya spelscheman för samtliga serier. Så snart dessa preliminära spelscheman är klara skickas de ut till lagen.

Vänligen notera att olika serier kan behöva återstarta vid olika tillfällen, beroende på eventuella smittskyddsråd som kan komma att gälla lokalt och regionalt.

Exakt startdatum för var och en av serierna kommuniceras direkt till berörda lag så snart som möjligt efter att myndigheter gett grönt ljus för matchspel på alla nivåer.

Ytterligare åtgärder kan bli aktuella

Om råd och riktlinjer under längre tid fortsatt gör det omöjligt att bedriva tävlingsverksamhet regionalt eller nationellt kan Svenska Volleybollförbundet komma att meddela ytterligare anpassningar och åtgärder av spelscheman och upplägg. Svenska Volleybollförbundet följer utvecklingen noga, ser ständigt över hur verksamheten påverkas på kort och lång sikt och kan komma att omvärdera tidigare beslut.

Utgångspunkten i Svenska Volleybollförbundets arbete med tävlingar är under en normal säsong att alla alltid ska kunna delta på så rättvisa premisser som möjligt. Utifrån utmaningen som pandemin utgör kan det dock framåt och gentemot enskilda lag komma att behöva göras avsteg från denna princip om seriespelet ska kunna slutföras i någon form.

Vi tackar för tålamodet och förståelsen som visats hittills under pandemin, när vi som rörelse ställts inför frågor och utmaningar som saknar motstycke genom den svenska volleybollhistorien. Vi uppmanar alla att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen. Om vi alla följer och håller oss uppdaterade på myndigheternas råd ökar chansen att vi snart igen får kliva in på volleybollplanen tillsammans med lagkamrater och med motståndare på andra sidan nätet.

Uppdateringar kommuniceras via www.volleyboll.se Länk till annan webbplats.. Allmänna frågor ställs till info@volleyboll.se. Frågor om seriespelet skickas till tl@volleyboll.se.

SÅ SPELAS SERIEN*

Avgörs genom enkelserie:

• Division 1 Norra Damer
• Division 1 Södra Damer
• Division 1 Norra Herrar
• Division 1 Södra Herrar
• Division 2  Norra Damer
• Division 2  Östra Damer
• Division 2  Mellersta Östra Damer
• Division 2  Mellersta Västra Damer
• Division 2 Västra Damer
• Division 2 Södra Damer
• Division 2 Östra Herrar
• Division 2 Mellersta Herrar
• Division 2 Södra Herrar
• Division 3 Västra Damer
• Division 3 Södra Damer

Avgörs som helserie enligt originalplan:

• Division 2 Norra Herrar
• Division 3 Norra Damer
• Division 3 Östra Damer
• Division 3 Östra Herrar
• Division 3 Mellersta Herrar
• Division 3 Södra Herrar

*Gäller tills annat meddelas. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

Direkt upp- och nedflyttning*

Flyttas upp

• Segrare i samtliga division 2- och 3-serier.

Flyttas ned

• Division 1 Norra Dam: Lag 10-12 flyttas ned.
• Division 1 Södra Dam: Lag 10-12 flyttas ned.
• Division 1 Norr Herr: Lag 10-11 flyttas ned.
• Division 1 Södra Herr: Lag 9 flyttas ned.

Ingen nedflyttning från division 2


Säsongen 2020/21 sker ingen nedflyttning från division 2-serierna då dessa i dagsläget har för få lag. Att serierna i division 2 har få lag beror på de många uppflyttningar och få nedflyttningar som, enligt en särskild åtgärd beslutad av förbundsstyrelsen, gjordes mellan division 1 och division 2 efter säsongen 2019/20 då den ej kunde slutföras på grund av coronautbrottet.

*Gäller tills annat meddelas. Om säsongsupplägget anpassas ytterligare kan frågan om upp- och nedflyttning omvärderas.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2020-12-04

Visa fler nyheter

Sponsorer