Wild card på Swedish Beach Tour

Tilldelning av wild card och former för inbjudan utländska lag fastställs av Svenska Volleybollförbundet.

Ansökan av utländska wild card ska göras minst tre veckor före aktuell deltävling medan övriga ansökningar ska göras senast sista anmälningsdag för aktuell deltävling genom e-post ställd till wildcard@volleyboll.se

Beslut om tilldelning av utländska wild card tas senast två veckor innan aktuell deltävling och kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits. För övriga tilldelade wild cards tas beslut i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling.

Lag som beviljats wild card ska anmäla på angivet sätt innan anmälningstidens utgång.

Om lag som genom sina entrypoäng kvalificerar sig för tävlingen faller lagets tilldelade wild card.

Då båda spelarna är utländska och har ansökt om wild card minst tre veckor innan aktuell tävling beslutar wild card kommittén om tilldelning som kommuniceras minst två veckor innan aktuell tävling.

Det maximala antalet inbjudna lag vid en tävlings motsvaras av det maximala antalet wild cards för samma tävling.

Tilldelningen av wild card på Swedish Beach Tour sker efter beslut av tävlingsledning eller av wild card kommittén. Vid tilldelning av wild cards kan unga och/eller lokala lag komma att prioriteras. I samband med beslut om tilldelning av wild card ska även seedningen för det aktuella laget fastställas.